Doanh nghiệp niêm yết

SPP: Thay đổi nhân sự

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 006/SPL-NQ ngày 12/10/2009 và thông báo số 056/STL-CV ngày 13/10/2009 của CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn, Sở GDCK Hànội trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1.  Thay đổi thành viên Ban kiểm soát

Kể từ ngày 12/10/2009, ông Lê Duyên Anh, Tiến sỹ Quản trị kinh doanh – chuyên viên quản trị chất lượng được bầu vào BKS thay cho bà Nguyễn Thị Mai Trang -hiện đang mắc bệnh hiểm nghèo.

2.  Thay đổi Kế toán trưởng

Kể từ ngày 12/10/2009, ông Phạm Tiến Đồng, Phó phòng Kế toán nhận chức Kế toán trưởng thay bà Nguyễn Thị Thanh Son – được điều chuyển làm Trợ lý Tổng Giám Đốc và Thư ký HĐQT.

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: