Doanh nghiệp niêm yết

SPP: Ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2009 (Tỷ lệ 10%)

Căn cứ thông báo số 1884/TB-TTLK ngày 25/09/2009 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lậpdanh sách cổ đông đối với cổ phiếu SPP như sau:

 • Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn
 • Mã chứng khoán: SPP
 • Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
 • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 • Ngày đăng ký cuối cùng: 09/10/2009
 • Ngày giao dịch không hưởng quyền:
 • đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+3: 07/10/2009
 • Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền mặt
 • Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phần (1.000 đồng/cổ phần)< o:p>
 • Thời gian thực hiện:  15/12/2009
 • Địa điểm thực hiện:
 1. Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
 2. Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn, địa chỉ: Đường số 10, KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM vào các ngày làm việc từ 15/12/2009.Khi đi nhận cổ tức xuất trình chứng minh nhân dân, sổ chứng nhận cổ đông. Trường hợp nhận thay, phải có giấy ủy quyền hợp lệ.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: