Doanh nghiệp niêm yết

SPP: Được chấp thuận nguyên tắc niêm yết bổ sung cổ phiếu

Ngày 09/03/2010, SGDCK Hà Nội đã chấp thuận về nguyên tắc cho CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn được niêm yết bổ sung cổ phiếu với những nội dung sau:

  • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

  •  Mã chứng khoán:   SPP

  • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

  • Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 2.500.000 cổ phiếu (Hai triệu năm trăm nghìn cổ phiếu)

  • Giá trị chứng khoán niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng)

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: