Doanh nghiệp niêm yết

SPP: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - 05/02/2010

Căn cứ thông báo số 263/TB-VSD ngày 26/01/2010 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùnglập danh sách cổ đông đối với cổ phiếuSPP như sau:

  • Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn
  • Mã chứng khoán:SPP
  • Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
  • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 05/02/2010
  • Ngày giao dịch không hưởng quyền:
  • đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+3: 03/02/2010
  • Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 009/SPL-NQ ngày 09/11/2010
  • Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
  • Thời gian thực hiện: Từ ngày 19/02/2010 đến ngày 01/03/2010

 

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: