Doanh nghiệp niêm yết

SPP: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn như sau:

 • Tên TCPH: Công ty cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn
 • Trụ sở chính: Đường số 10, KCN Tân Bình, quận Tân Phú, Tp. HCM
 • Điện thoại: (84-8) 3816 2765/66/67
 • Fax: (84-8) 3815 5262
 • Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn
 • Mã chứng khoán:SPP
 • Mã ISIN: VN000000SPP2
 • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 • Mệnh giá: 10.000 đồng
 • Ngày đăng ký cuối cùng: 05/02/2010
 • Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
 • Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
 • Thời gian thực hiện: Từ ngày 19/02/2010 đến ngày 01/03/2010
 • Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành them theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 009/SPL-NQ ngày 09/11/2009.
 • VSD tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán SPP ngày 04/02, 05/02 và 08/02/2010.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: