Doanh nghiệp niêm yết

DHI: Nghị quyết họp Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc lần 2/2007 của Công ty Cổ phần In Diên Hồng

  • Ngày 6/3/2007, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận được nội dung Nghị quyết họp Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc lần 2/2007 của Công ty Cổ phần In Diên Hồng.
  • Căn cứ nội dung nghị quyết Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc của CTCP In Diên Hồng họp ngày 2/03/2007, TTGDCK Hà Nội xin trân trọng thông báo toàn văn nghị quyết đính kèm.

Nghi quyet HDQT - DHI.doc

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: