Doanh nghiệp niêm yết

SPP: Chấp thuận nguyên tắc niêm yết bổ sung cổ phiếu

Sở GDCK Hà Nội chấp thuận về nguyên tắc cho CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn, được niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thưởng cho cổ đông hiện hữu với những nội dung sau:

  • Tên chứng khoán: Cổ phiếu của CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn
  •  Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
  • Mã chứng khoán:SPP
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết bổ sung: 2.999.990 cổ phiếu 
  • (Hai triệu chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi cổ phiếu)
  • Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 29.999.900.000 đồng 
  • (Hai mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm nghìn đồng)
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: