Doanh nghiệp niêm yết

SPP: Ngày đăng ký cuối cùng thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu - 28/05/2010

Căn cứ thông báo số 1718/TB-VSD ngày 18/05/2010 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SPPnhư sau:

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng
Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2010
Ngày giao dịch không hưởng cổ tức: 26/05/2010
Lý do và mục đích:  Thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (Cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu thưởng được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được Công ty hủy
Phần giá trị cổ phiếu lẻ bị hủy được giữ ở nguồn thặng dư vốn cổ phần của Công ty

Địa điểm thực hiện:


  • Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  • Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng CTCP Bao bì nhựa Sài Gòn vào các ngày làm việc, địa chỉ: Đường số 10, KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh.Khi đến nhận cổ tức, cổ đông mang theo Chứng minh nhân dân và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đến nhận cổ tức thì người được ủy quyền phải mang theo giấy ủy quyền hợp lệ.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: