Doanh nghiệp niêm yết

SPP: Ngày đăng ký cuối cùng thanh toán cổ tức đợt cuối năm 2009 (5%) và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 (5%) - 20/05/2010

Căn cứ thông báo số 1507/TB-VSD ngày 11/05/2010 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SPPnhư sau:

Loại chứng khoán        :  Cổ phiếu phổ thông                                                               
Mệnh giá                     :  10.000 đồng
Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2010
Ngày giao dịch không hưởng cổ tức: 18/05/2010
Lý do và mục đích: 
+  Thanh toán cổ tức đợt cuối năm 2009 bằng tiền
+  Tạm ứng cổ tức đợt năm 2010 bằng tiền
+  Lấy ý kiến bằng văn bản

Nội dung

1. Thanh toán cổ tức đợt cuối năm 2009 bằng tiền

Tỷ lệ thực hiện :  5%/CP (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng )

Thời gian thực hiện: 17/11/2010;

Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Bao bì nhựa Sài Gòn kể từ ngày 17/11/2010. Khi đến nhận cổ tức, cổ đôngmang theo CMND và Sổ chứng nhận cổ đông. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đến nhận cổ tức thì người được ủy quyền phải mang theo giấy ủy quyền hợp lệ kèm theo

2. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền

Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng )

Thời gian thực hiện: 15/12/2010

Địa điểm thực hiện:

+  Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+  Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Bao bì nhựa Sài Gòn kể từ ngày 17/11/2010. Khi đến nhận cổ tức, cổ đôngmang theo CMND và Sổ chứng nhận cổ đông. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đến nhận cổ tức thì người được ủy quyền phải mang theo giấy ủy quyền hợp lệ kèm theo

3.Lấy ý kiến bằng văn bản

Tỷ lệ phân bố: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

Thời gian thực hiện: từ 01/06/2010 đến 30/06/2010

Nội dung lấy ý kiến

+  Tăng vốn điều lệ từ 90 tỷ lên 125 tỷ đồng
+  Niêm yết và đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: