Doanh nghiệp niêm yết

DHI: Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2006 của Công ty Cổ phần In Diên Hồng

Ngày 24/4/2006, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận được nội dung Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2006 của CTCP In Diên Hồng.

Căn cứ nội dung nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2006 của Công ty, TTGDCK Hà Nội xin trân trọng thông báo toàn văn nghị quyết (đính kèm).

Nghi_quyet_DHCD_dinh kem.doc

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: