Doanh nghiệp niêm yết

DHI: Trả cổ tức đợt 3/2006 bằng cổ phiếu

Căn cứ thông báo số 752/TB-TTLK ngày 21/05/2007 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, TTGDCK Hà Nội thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách người sở hữu chứng khoán của CTCP In Diên Hồng.

 • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 • Mã chứng khoán: DHI
 • Mệnh giá: 10.000 đồng
 • Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2007
 • Ngày giao dịch không hưởng quyền và cổ tức :

Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+3: 31/05/2007

Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+2: 01/06/2007

(Lưu ý: Riêng đối với các giao dịch trực tiếp có thời hạn thanh toán là T+1 bên mua vẫn được hưởng quyền nếu giao dịch vào ngày 31/05/, 01/06/2007)

 • Lý do và mục đích:
 • (1) Trả cổ tức đợt 3 năm 2006 bằng cổ phiếu
 • (2) Phát hành cổ phiếu thưởng
 • Loại CK(1): 1 cổ phiếu/1 quyền
 • Loại CK(2): 1 cổ phiếu/1 quyền
 • Tỷ lệ phân bổ:

1. Thông tin về trả cổ tức đợt 3 năm 2006 bằng cổ phiếu:

 • Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5%/ cổ phần
 • Tỷ lệ thực hiện: 20:1 (20 quyền hưởng cổ tức nhận được 01 cổ phiếu mới, cổ phiếu mới phát hành thêm được làm tròn đến hàng đơn vị)
 • Thời gian thực hiện: 29/06/2007

2. Thông tin về phát hành cổ phiếu thưởng:

 • Tỷ lệ thực hiện: 3:1 (3 quyền hưởng cổ phiếu thưởng được nhận 01 cổ phiếu mới, cổ phiếu được làm tròn đến hàng đơn vị)
 • Ngày thực hiện: 29/06/2007
 • Ghi chú: Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu mang CMND và nhận cổ tức tại Phòng kế toán - Công ty cổ phần In Diên Hồng (187 B, Giảng Võ, Hà Nội trong giờ làm việc ngày 25/06/2007).

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu DHI vào các ngày: 01/06, 04/06 và 05/06/2007

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: