Doanh nghiệp niêm yết

SPP: Thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Căn cứ báo cáo sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn thuộc CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

  • Tên cổ đông lớn: Quỹ Đầu tư Việt Nam.
  • Địa chỉ: Tầng 12, Tòa tháp Vincom, 191 Bà Triệu, Hà Nội
  • Mã chứng khoán sở hữu:  SPP
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 146.700 CP (tương đương 2,45% trên tổng số CP đang lưu hành)
  • Số lượng cổ phiếu đã (mua): 756.000 CP (tương đương với 12,6% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành, mua thông qua phát hành riêng lẻ)
  • Số lượng CP nắm giữ sau khi (mua): 902.700 CP (tương đương với 15,05% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành)
  • Ngày giao dịch trở thành cổ đông lớn: ngày 25/03/2010
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: