Doanh nghiệp niêm yết

DHI: Công ty Cổ phần In Diên Hồng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Căn cứ Thông báo số 827/TB-TTLK ngày 27/06/2007 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, TTGDCK Hà Nội trân trọng thông báo ngày chốt danh sách người sở hữu chứng khoán để sử dụng vào mục đích gửi thư lấy ý kiến cổ đông của Công ty Cổ phần In Diên Hồng (Mã CK: DHI).

Danh sách người sở hữu cổ phiếu DHI chốt tại ngày 04/06/2007 để thanh toán cổ tức đợt 3 năm 2006 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng (thông báo của TTGDCK Hà Nội số 557/TB-TTGDHN ngày 22/05/2007) được sử dụng vào mục đích lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc niêm yết bổ sung cổ phiếu của DHI tại TTGDCK Hà Nội, cụ thể như sau:

  • Cách thức thực hiện: Lấy ý kiến bằng văn bản.
  • Ngày dự kiến thực hiện: Từ 26/06/2007 đến 29/06/2007.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: