Doanh nghiệp niêm yết

DHI: Chấp thuận niêm yết cổ phiếu bổ sung của Công ty Cổ phần In Diên Hồng

Sau khi kiểm tra bộ hồ sơ niêm yết cổ phiếu bổ sung của Công ty Cổ phần In Diên Hồng, Trung tâm GDCK Hà Nội trân trọng thông báo về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu bổ sung của Công ty Cổ phần In Diên Hồng.

Trung tâm GDCK Hà Nội chấp thuận cho cổ phiếu của CT CP In Diên Hồng được niêm yết bổ sung tại Trung tâm GDCK Hà Nội với những nội dung sau:

  • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
  • Mã chứng khoán: DHI
  • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
  • Số lượng chứng khoán được niêm yết bổ sung: 381.800 cổ phiếu
  • Tổng giá trị niêm yết (theo mệnh giá): 3.818.000.000 đồng.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: