Doanh nghiệp niêm yết

DHI: Thông báo kết quả bán bớt phần vốn nhà nước

Căn cứ Thông báo số 436/CV-DH của Công ty Cổ phần In Diên Hồng (MCK: DHI) ngày 20/12/2007 về báo cáo kết quả bán bớt phần vốn nhà nước tại Công ty, Trung tâm GDCK Hà Nội thông báo kết quả đợt chào bán.

  • Số lượng cổ phiếu của Nhà Xuất bản Giáo dục (đại diện phần vốn nhà nước) nắm giữ trước khi giao dịch (bán): 705.500 CP
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 359.627 CP
  • Số lượng cổ phiếu đã thực hiện bán: 359.600 CP
  • Số lượng cổ phiếu còn nắm giữ: 345.900CP
  • Phương thức giao dịch: Báo giá
  • Số tiền Nhà Xuất bản Giáo dục thu được từ đợt chào bán: 18.475.190.000 đồng
  • Tiền thu được từ đợt chào bán được chuyển về tài khoản chứng khoán số 005C009699 của Nhà Xuất bản Giáo dục mở tại Công ty TNHH Chứng khoán Thăng Long
  • Người được ủy quyền thực hiện giao dịch: Ông Ông Thừa Phú, Kế toán trưởng Nhà Xuất bản Giáo dục
  • Thời gian hoàn thành đợt chào bán: 13/12/2007.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: