Doanh nghiệp niêm yết

DHI: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2007 và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2008

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (TTLK) xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiêng mặt năm 2007 và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty Cổ phần In Diên Hồng (MCK: DHI). 

 • Tên TCPH: Công ty Cổ phần In Diên Hồng
 • Trụ sở chính: 187B Giảng Võ - Đống Đa - Hà Nội
 • Điện thoại: (84-4) 851 3981 Fax: (84-4) 851 6067
 • Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP In Diên Hồng
 • Mã chứng khoán: DHI
 • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 • Mệnh giá: 10.000 đồng
 • Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2008
 • Lý do và mục đích:
 • Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2007
 • Đại hội cổ đông thường niên năm 2008
 • Thông tin trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2007:
 • Tỷ lệ thực hiện: 11% (1 cổ phần được nhận 1.100 đồng)
 • Thời gian thực hiện: 18/03/2008
 • Địa điểm thực hiện: Nhà truyền thống Tổng Công ty Sông Đà – Phường Tân Thịnh, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 
 • Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
 • Thời gian thực hiện: Dự kiến trung tuần tháng 4 năm 2008
 • Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ có thông báo gửi riêng tới từng cổ đông
 • Thông tin Đại hội cổ đông thường niên năm 2008:
 • TTLK tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu DHI: ngày 27/02, 28/02, 29/02/2008.
 • Ghi chú địa điểm nhận cổ tức:
 • Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán
 • Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán mang CMND đến nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần In Diên Hồng vào các ngày làm việc từ ngày 18/03/2008.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: