Doanh nghiệp niêm yết

DHI: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008

Ngày 1/4/2008, TTGDCK Hà Nội nhận được nội dung Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên ngày 28 tháng 3 năm 2008 của CTCP In Diên Hồng (MCK: DHI).

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: