Doanh nghiệp niêm yết

SPP: Đăng ký mua 200.000 CP quỹ

Căn cứ theo đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ của CTCP Bao bì Nhựa Sài Gon, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo như sau: 
 • Tên tổ chức niêm yết: CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn
 • Địa chỉ trụ sở chính:Đường số 10, KCN Tân Bình, quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh
 • Vốn điều lệ: 89.999.900.000 đồng 
 • Mã chứng khoán giao dịch: SPP
 • Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP
 • Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký mua: 200.000 CP
 • Mục đích mua: Cơ cấu lại nguồn vốn 
 • Nguồn vốn dùng để mua: Thăng dư vốn cổ phần phát hành năm 2007 và Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối năm 2009 
 • Nguyên tắc xác định giá: Giá khớp trên sàn hoặc theo giá thỏa thuận
 • Ngày bắt đầu giao dịch: 15/09/2010
 • Ngày kết thúc giao dịch: 14/12/2010
 • Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận
 • Tên công ty chứng khoán được ủy quyền giao dịch: CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: