Doanh nghiệp niêm yết

DHI: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

Căn cứ báo cáo giao dịch của Nhà xuất bản Giáo dục là cổ đông lớn của CTCP In Diên Hồng (MCK: DHI), Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo.

  • Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Nhà Xuất Bản Giáo dục
  • Mã chứng khoán giao dịch: DHI
  • Số lượng cổ phiếu hiện đang nắm giữ: 345.927 CP (chiếm 25%VĐL của DHI)
  • Số lượng cổ phiếu dự kiến mua: 138.186 CP
  • Phương thức thực hiện giao dịch: Báo giá
  • Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư
  • Thời gian giao dịch dự kiến: Từ ngày 26/5/2008 đến 26/6/2008.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: