Doanh nghiệp niêm yết

Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu SPP niêm yết bổ sung - 29/07/2010

Căn cứ công văn số 074/CV-SPL ngày 21/07/2010 của CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu SPP niêm yết bổ sung, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:
  • Tên chứng khoán:  CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn;

  • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;

  • Mã chứng khoán: SPP

  • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;

  • Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 2.999.990 cổ phiếu(Hai triệu chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi cổ phiếu);

  • Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 29.999.900.000 đồng(Hai mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm nghìn đồng);

  • Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 8.999.990 cổ phiếu(Tám triệu chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi cổ phiếu);

  • Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết (theo mệnh giá): 89.999.900.000 đồng(Tám mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm nghìn đồng);

  • Ngày giao dịch chính thức: Thứ Năm, ngày 29/07/2010.

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: