Doanh nghiệp niêm yết

DHI: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn và là người đại diện quản lý phần vốn nhà nước

Căn cứ báo cáo giao dịch cổ đông lớn đồng thời là người đại diện quản lý phần vốn nhà nước của CTCP In Diên Hồng (MCK: DHI) là Nhà Xuất bản Giáo dục đăng ký mua vào cổ phiếu DHI, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo cụ thể  như sau:

  • Tên tổ chức giao dịch:  Nhà Xuất bản Giáo dục
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0106000128 cấp ngày 19/1/2004 tại Sở kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội
  • Mã chứng khoán giao dịch: DHI
  • Số lượng cổ phiếu hiện đang nắm giữ: 483.900 CP chiếm 35% VĐL hiện nay của DHI
  • Số lượng cổ phần dự kiến giao dịch (mua): 235.000CP
  • Phương thức thực hiện giao dịch: Báo giá 
  • Mục đích thực hiện giao dịch:  Cơ cấu danh mục đầu tư
  • Thời gian giao dịch dự kiến:  từ ngày 15/8/2008 đến 14/11/2008
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: