Doanh nghiệp niêm yết

SPP: Ngày 25/03/2011, ngày chốt danh sách cổ đông để ĐHĐCĐ thường niên năm 2011

Căn cứ thông báo số 592/TB-CNVSD ngày 14/03/2011 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở GDCK Hà nội trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SPP như sau:
  • Loại chứng khoán :  Cổ phiếu phổ thông                                                               
  • Mệnh giá                          :  10.000 đồng 
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2011
  • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2011
  • Lý do và mục đích            :  Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
  • Tỷ lệ thực hiện                 :  01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết 
  • Thời gian thực hiện: Từ 8h00 đến 11h00, thứ ba, ngày 26/04/2011;
  • Địa điểm thực hiện: Thông báo cụ thể trên website của Công ty. Địa chỉ www.saplastic.com
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: