Doanh nghiệp niêm yết

DHI: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

Căn cứ theo yêu cầu giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn của CTCP In Diên Hồng (MCK: DHI) là Nhà Xuất bản Giáo dục, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo cụ thể  như sau:

  • Tên tổ chức thực hiện giao dịch:  Nhà Xuất bản Giáo dục
  • Số CNĐKKD: 0106000128 cấp ngày 19/1/2004 tại Sở KH & ĐT TP. Hà nội.
  • Mã chứng khoán giao dịch: DHI
  • Số lượng cổ phần nắm giữ trước khi giao dịch: 483.900 CP<o:p>
  • Số lượng cổ phần đã mua: 226.700 CP
  • Số lượng cổ phần nắm giữ sau khi giao dịch: 710.600 CP
  • Phương thức thực hiện giao dịch: Báo giá 
  • Ngày kết thúc giao dịch: 14/11/2008
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: