Doanh nghiệp niêm yết

DHI: 9/1/2008 Ngày ĐKCC chốt danh sách để xin ý kiến cổ đông

Căn cứ thông báo số 1741/TB-TTLK ngày 22/12/2008 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, TTGDCK Hà Nội trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách người sở hữu chứng khoán của CTCP In Diên Hồng như  sau:

  • Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
  • Mã chứng khoán:  DHI
  • Mệnh giá:   10.000 đồng                     
  • Ngày đăng ký cuối cùng:  09/01/2009
  • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 

                        + Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+3:  07/01/2009

                        + Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+2: 08/01/2009

  •   (Lưu ý: Riêng đối với các giao dịch trực tiếp có thời hạn thanh toán là T+1 bên mua vẫn được hưởng quyền nếu giao dịch vào ngày 07, 08/01/2009)
  • Lý do và mục đích:  Xin ý kiến đầu tư vào Công ty IP và thay đổi hình thức trả cổ tức năm 2008     
  • Thời gian thực hiện:  23/01/2009
  • Tỷ lệ thực hiện:  1 cổ phần – 1 quyền biểu quyết

 

  • Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu DHI trong những ngày  08/01, 09/01 và 12/01/2009.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: