Doanh nghiệp niêm yết

DHI: 16/3/2009 Ngày ĐKCC chốt danh sách để ĐHCĐ thường niên năm 2009

Căn cứ thông báo số 236/TB-TTLK ngày 03/03/2009 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, TTGDCK Hà Nội trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DHI như sau:

 • Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần In Diên Hồng
 • Mã chứng khoán: DHI
 • Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
 • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 • Ngày đăng ký cuối cùng: 16/3/2009
 • Ngày giao dịch không hưởng quyền:

+ Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+3: 12/3/2009

+ Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+2: 13/3/2009

 • (Lưu ý: Riêng đối với các giao dịch trực tiếp có thời hạn thanh toán là T+1 bên mua vẫn được hưởng quyền nếu giao dịch vào ngày 12/3/2009, 13/3/2009)
 • Lý do và mục đích:  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009
 • Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền 
 • Thời gian dự kiến:  dự kiến trung tuần tháng 4/2009
 •  Địa điểm và thời gian cụ thể: Công ty ghi trong giấy mời gửi đến các cổ đông.

TTLK tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu DHI: ngày 13/03, 16/03 và 17/03/2009           

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: