Doanh nghiệp niêm yết

SPP: Kết quả bán cổ phiếu quỹ

Căn cứ theo báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ của CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo như sau: 
 • Tên tổ chức niêm yết: CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn
 • Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 10, KCN Tân Bình, quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh
 • Vốn điều lệ: 89.999.900.000 đồng
 • Mã chứng khoán giao dịch: SPP
 • Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP
 • Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký mua:200.000 CP
 • Số lượng cổ phiếu quỹ đã mua: 192.200 CP
 • Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 192.200 CP
 • Thời gian thực hiện: từ ngày 15/09/2010  đến ngày 14/12/2010
 • Tên công ty chứng khoán được ủy quyền giao dịch: CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương tín
 • Lý do không thực hiện hết số lượng đăng ký: Giá mua cao hơn giá dự kiến bán đầu nên công ty không đủ nguồn vốn để thực hiện việc mua hết số lượng đăng ký.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: