Doanh nghiệp niêm yết

SPP: Công ty TNHH Chứng khoán NH ĐT và PT Việt Nam - cổ đông lớn - đăng ký bán và mua 300.000 CP

Căn cứ đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn thuộc CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau: 
  • Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
  • Mã chứng khoán giao dịch: SPP
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 750.000 CP (tương đương với 8,3% trên tổng số vốn điều lệ) 
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 300.000 CP (tương đương với 3,3% trên tổng số vốn điều lệ)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP (tương đương với 3,3% trên tổng số vốn điều lệ)
  • Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư
  • Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 02/12/2010 đến ngày 02/02/2011
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: