Doanh nghiệp niêm yết

SPP: CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - cổ đông lớn - đăng ký mua 500.000 CP, đăng ký bán 500.000 CP

Giao dịch cổ phiếu của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - cổ đông lớn CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn - như sau
  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
  • Mã chứng khoán: SPP
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 940.700 CP
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 500.000 CP
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP
  • Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư của công ty
  • Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  • Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 23/05/2011
  • Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 22/07/2011
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: