Doanh nghiệp niêm yết

DHI: 18/5/2009 Ngày ĐKCC chốt danh sách để trả cổ tức năm 2008 bằng tiền mật

 Căn cứ thông báo số 597/TB-TTLK ngày 04/05/2009 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, TTGDCK Hà Nội trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DHInhư sau:

  • Mã chứng khoán: DHI
  • Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
  • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 18/5/2009
  • Ngày giao dịch không hưởng quyền:

+ Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+3: 14/5/2009

 (Lưu ý: Riêng đối với các giao dịch trực tiếp có thời hạn thanh toán là T+1 bên mua vẫn được hưởng quyền nếu giao dịch vào ngày 14/5/2009, 15/5/2009)

  • Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt</SPAN>
  • Tỷ lệ thực hiện: 8% (01 cổ phần được nhận 800 đồng)
  • Thời gian thực hiện: 04/6/2009
  • Địa điểm thực hiện:
  • + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP In Diên Hồng trong giờ làm việc từ ngày 04/6/2009 và xuất trình chứng minh nhân dân.

            TTLK tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu DHI: ngày 15/5, 18/5 và ngày 19/5/2009.                    

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: