Doanh nghiệp niêm yết

SPP: Chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo: Chấp thuận cho CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn được niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với những nội dung sau:
  • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
  • Mã chứng khoán: SPP
  • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
  • Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 2.999.990 cổ phiếu (Hai triệu chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi cổ phiếu) 
  • Giá trị chứng khoán niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 29.999.900.000 đồng (Hai mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm nghìn đồng).
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: