Doanh nghiệp niêm yết

DHI: Ông Hồ Quốc Khánh - Thành viên BKS, đăng ký bán 2.300 từ 22/03/2010

1.    Tên người thực hiện giao dịch: Hồ Quốc Khánh

2.    Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết:Thành viên BKS

3.    Mã chứng khoán giao dịch: DHI

4.    Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7316CP

5.    Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.300CP

6.    Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân

7.    Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 22/3/2010 đến ngày 18/5/2010.

 

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: