Doanh nghiệp niêm yết

SPP: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Căn cứ báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn thuộc CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:
  • Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
  • Mã chứng khoán sở hữu: SPP
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 940.700 CP (tương đương với 10,45% trên tổng vốn điều lệ)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP
  • Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 300.000 CP
  • Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
  • Số lượng CP nắm giữ sau khi giao dịch: 940.700 CP (tương đương với 10,45% trên tổng vốn điều lệ)
  • Lý do không thực hiện giao dịch: Điều kiện thị trường biến động không thuận lợi
  • Thời gian đăng ký thực hiện giao dịch: từ ngày 01/03/2011 đến ngày 29/04/2011
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: