Doanh nghiệp niêm yết

DHI: 7/04/2010 - Ngày đăng ký cuối cùng để tiến hành tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2010

Ngày đăng ký cuối cùng:  7/4/2010

  • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 5/4/2010
  • Lý do và mục đích :  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010
  • Tỷ lệ thực hiện:  01 cổ phiếu được nhận 01quyền biểu quyết
  • Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 22/04/2010
  • Địa điểm và thời gian cụ thể: Công ty sẽ ghi trong giấy mời gửi đến các cổ đông.  
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: