Doanh nghiệp niêm yết

DHI: Nghị quyết HĐQT

Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo Nghị quyết HĐQT ngày 20/4/2010 của CTCP In Diên Hồng về việc thay đổi chủ tịch Hội đồng quản trị như sau:

  • Ông Nguyễn Minh Khang đã có đơn xin từ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị do điều kiện công việc không thể tham gia HĐQT
  • Ngày 20/4/2010 Hội đồng quản trị bầu ông Đinh Ngọc Thực giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: