Doanh nghiệp niêm yết

SPP: CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Cổ đông lớn - đăng ký mua 500.000 CP, bán 500.000 CP

  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
  • Mã chứng khoán:SPP
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 940.700 CP (tỷ lệ 7,53%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 500.000 CP
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP
  • Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư
  • Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  • Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 20/09/2011
  • Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 18/11/2011
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: