Doanh nghiệp niêm yết

SPP: CTCP Chứng khoán NH BIDV - Cổ đông lớn - chưa mua, bán được cổ phiếu

 • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
 • Mã chứng khoán: SPP
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 940.700 CP
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 500.000 CP
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP
 • Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
 • Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 940.700 CP (tỷ lệ 7,53%)
 • Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Thị trường biến động không thuận lợi
 • Ngày bắt đầu giao dịch: 23/05/2011
 • Ngày kết thúc giao dịch: 22/07/2011
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: