Doanh nghiệp niêm yết

SPP: Về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Quỹ đầu tư Việt Nam

Căn cứ báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn thuộc CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

1.   Tên cổ đông lớn: Quỹ đầu tư Việt Nam

2.   Địa chỉ: Tầng 10, tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hà Nội

3.   Mã chứng khoán sở hữu:  SPP

4.   Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ : 1.354.050 CP

5.   Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi công ty tăng vốn: 15,04% (trên số cổ phiếu đang lưu hành: 8.999.990 cổ phiếu)

6.   Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi công ty tăng vốn: 10,83% (trên số cổ phiếu đang lưu hành: 12.499.990 cổ phiếu)

7.   Ngày thay dổi tỷ lệ sở hữu: ngày 20/05/2011

 

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: