Doanh nghiệp niêm yết

DHI: 31/05/2010 - Ngày đăng ký cuối cùng để tiến hành chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2009, với tỷ lệ 3%/CP

Ngày đăng ký cuối cùng: 31/5/2010
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/5/2010
Lý do và mục đích :  Chi trả cổ tức năm 2009
Tỷ lệ thực hiện:  3% (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
Thời gian thực hiện: 22/6/2010
Địa điểm thực hiện:


  • Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  • Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP In Diên Hồng trong giờ làm việc từ ngày 22/06/2010 và xuất trình chứng minh nhân dân.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: