Doanh nghiệp niêm yết

DHI: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

 Theo công văn số 82/TB-DH ngày 24/5/2010 của Công ty cổ phần In Diên Hồng về việc bổ sung mục đích sử dụng danh sách, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xin thông báo:

  •  Danh sách người sở hữu cổ phiếu DHI chốt tại ngày 31/5/2010 (theo thông báo số 1713/TB-VSD ngày 18/5/2010 về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách người sở hữu chứng khoán để trả cổ tức năm 2009 bằng tiền) sẽ được CTCP In Diên Hồng sử dụng vào mục đích lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
  • Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
  •  Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết.
  •  Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 25/6/2010.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: