Doanh nghiệp niêm yết

SPP: CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn đã mua 344.000 cổ phiếu quỹ

 • Tên tổ chức niêm yết: CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn
 • Mã chứng khoán:   SPP
 • Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 192.200 CP
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 400.000 CP
 • Số lượng cổ phiếu đã mua: 344.000 CP
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 536.200 CP
 • Nguồn vốn dùng để mua cổ phiếu quỹ: Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối
 • Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
 • Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Giá mua cao hơn giá dự kiến ban đầu
 • Ngày bắt đầu giao dịch: 15/03/2012
 • Ngày kết thúc giao dịch: 16/03/2012
 • Tên công ty chứng khoán được uỷ quyền thực hiện giao dịch: CTCK NH Sài Gòn Thương tín.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: