Doanh nghiệp niêm yết

DHI: Bổ sung mục đích sử dụng danh sách người sở hữu cổ phiếu

Căn cứ thông báo số 1931/TB-VSD ngày 27/5/2010 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, SGDCK Hà Nội trân trọng thông báo về việc bổ sung mục đích sử dụng danh sách người sở hữu cổ phiếu DHI chốt ngày 31/5/2010 của CTCP In Diên Hồng (DHI) như sau:

  • Bổ sung mục đích sử dụng danh sách: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  • Nội dung lấy ý kiến: lấy ý kiến bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
  • Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết
  • Thời gian thực hiệ: dự kiến ngày 25/6/2010./.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: