Doanh nghiệp niêm yết

SPP: Ngày 16/03/2012, ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ và trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2011

 • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 • Mệnh giá: 10.000 đồng

 • Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2012
 • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2012

 • Lý do và mục đích:
 • Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

 • Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu/ 01 quyền biểu quyết)
 • Thời gian họp: Từ 8h30 đến 11h30, ngày 22/04/2012

 • Địa điểm tổ chức họp: Thông báo cụ thể trên website của Công ty (Địa chỉ: www.saplastic.com.vn)
 • Trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2011

 • Tỷ lệ thực hiện: 5% (01 cổ phiếu nhận cổ tức 500 đồng)
 • Thời gian thực hiện: 15/06/2012

 • Địa điểm thực hiện
 1. Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền tại các TVLK nơi mở tài khoản;

 2. Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn vào các ngày làm việc kể từ ngày 15/06/2012. Địa chỉ Đường số 10, KCN Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM. Khi đến nhận cổ tức mang theo chứng minh nhân dân và Sổ chứng nhận cổ đông. Trường hợp cổ đông ủy quyền phải mang theo giấy ủy quyền hợp lệ kèm theo.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: