Doanh nghiệp niêm yết

SPP: Ông Nguyễn Hồng Tuấn - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 350.800 CP

  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hồng Tuấn
  • Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
  • Mã chứng khoán: SPP
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 431.670 CP (tỷ lệ 3,51%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 350.800 CP
  • Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  • Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 01/03/2012
  • Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 27/04/2012.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: