Doanh nghiệp niêm yết

DHI: Bà Trần Thị Lan - Ủy viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng đăng ký bán 2.916 CP

Căn cứ đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ thuộc CTCP In Diên Hồng, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

  • Tên người thực hiện giao dịch: Trần Thị Lan
  • Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Ủy viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng
  • Mã chứng khoán giao dịch: DHI
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.916 CP
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.916 CP
  • Mục đích thực hiện giao dịch: đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân
  • Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 02/7/2010 đến ngày 1/9/2010
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: