Doanh nghiệp niêm yết

SPP: Ông Nguyễn Hồng Tuấn - Ủy viên HĐQT - đã bán 49.200 CP

  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hồng Tuấn
  • Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
  • Mã chứng khoán: SPP
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 480.870 CP (tỷ lệ 3,91%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 400.000 CP
  • Số lượng cổ phiếu đã bán: 49.200 CP
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 431.670 CP (tỷ lệ 3,51%)
  • Ngày bắt đầu giao dịch: 17/01/2012
  • Ngày kết thúc giao dịch: 17/01/2012.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: