Doanh nghiệp niêm yết

DHI: Phương án phát hành cổ phiếu nhằm tăng VĐL lên 26,28 tỷ đồng.

CTCP In Diên Hồng (MCK: DHI) vừa công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành 1.244.862 cổ phần để tăng vốn điều lệ lên 26.280.420.000 đồng.
 • Loại cổ phần phát hành : cổ phần phổ thông.
 • Mệnh giá:                     10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần.
 • Số lượng cổ phần chào bán:         1.244.862 cổ phần.
 • Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá:       12.448.620.000 đồng.
 • Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian chào bán sau khi có giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Dự kiến: Q3/2010
 • Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu
 • Tỷ lệ thực hiện quyền 10:09 (cụ thể mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được 01 quyền mua, cứ 10 quyền mua sẽ được mua 09 cổ phiếu phát hành thêm) với giá 10.000 đồng/cổ phần. 
 • Số cổ phiếu lẻ được làm tròn đến hàng đơn vị.
 • Cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phần được quyền chuyển nhượng quyền mua của mình hoặc từ chối quyền mua.
 • Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình một lần cho một hoặc nhiều người khác theo giá thoả thuận giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng.
 • Toàn bộ số cổ phiếu chưa phân phối hết trong quá trình chào bán ủy quyền cho HĐQT Công ty phân phối cho các đối tượng khác với những điều kiện phù hợp nhưng với giá không thấp hơn giá chào bán cho các cổ đông hiện hữu.
 • Ngoài ra Đại hội còn thông qua nhiều phương án khác.

Chi tiết xem file đính kèm./.
 
Tệp đính kèm:   DHI- NQDHDCD dinh kem.doc
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: