Doanh nghiệp niêm yết

SPP: CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn đăng ký mua 400.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

 

 • Tên tổ chức niêm yết: CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn
 • Mã chứng khoán: SPP
 • Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 192.200 CP
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 400.000 CP
 • Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu lại nguồn vốn
 • Nguồn vốn dùng để mua cổ phiếu quỹ: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2010
 • Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 28/12/2011
 • Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 26/03/2012
 • Nguyên tắc xác định giá: Giá thị trường
 • Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
 • Tên công ty chứng khoán được ủy quyền thực hiện giao dịch: CTCK NH Sài Gòn Thương tín.

 

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: