Doanh nghiệp niêm yết

SPP: Ông Nguyễn Hồng Tuấn - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 400.000 CP

  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hồng Tuấn
  • Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
  • Mã chứng khoán: SPP
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 480.870 CP (tỷ lệ 3,91%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 400.000 CP
  • Mục đích thực hiện giao dịch: Đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân
  • Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  • Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 15/12/2011
  • Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 14/02/2012.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: