Doanh nghiệp niêm yết

DHI: Ông Hồ Quốc Khánh - Thành viên Ban kiểm soát đăng ký bán 3.000 CP

Căn cứ đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ thuộc CTCP In Diên Hồng, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

  • Tên người thực hiện giao dịch: Hồ Quốc Khánh
  • Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên Ban kiểm soát
  • Mã chứng khoán giao dịch: DHI
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.016 CP
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 3.000 CP
  • Mục đích thực hiện giao dịch: đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân
  • Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 12/7/2010 đến ngày 12/9/2010
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: