Doanh nghiệp niêm yết

SPP: Ông Nguyễn Hồng Tuấn - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 142.040 CP

  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hồng Tuấn
  • Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
  • Mã chứng khoán:  SPP 
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 192.040 CP (tỷ lệ 1,61%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 142.040 CP
  • Mục đích thực hiện giao dịch: Đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân
  • Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  • Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 10/07/2012
  • Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 08/08/2012.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: